De hoge bevolkingsdichtheid, sterke economische activiteiten en klimaatverandering zetten de natuur in Noordwest Europa (NWE) steeds meer onder druk. Het is daarom van cruciaal belang voor de vooruitgang van de hele NWE zone de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren.

Chinese delegation from the Yunnan Academy of Forestry visits the ForeStClim experimental site "Merzalben", 18 November 2008

Ongeveer 17.4 miljoen ha van dit gebied is bebost. Bossen zijn langlevende ecosystemen die bijzonder getroffen worden door klimaatveranderingen. Aanpassingsstrategieën zijn nodig om de huidige diversiteit van bossen te waarborgen en ze duurzaam te beheren.

ForeStClim is een door de Europese Unie gesubsidieerd milieuproject dat bossen onder klimaatverandering op de agenda zet. Medewerkers van 21 organisaties van uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg bundelen hun krachten om transnationale bosbeheerstrategieën te ontwikkelen voor de toekomst.